Dirondy               info@dirondy.nl                          tel: 0647909653                          KVK 68848471                     BTW NL024258350B01                 CREBO 25541       

    Valkerij

Wat is Valkerij?Valkerij is oorspronkelijk de kunst van het vangen en africhten van valken ten behoeve van de jacht. Vooral aan keizerlijke en koninklijke hoven was het een belangrijk en prestigieus tijdverdrijf. De Brabanders speelden een aanzienlijke rol in vangst en handel van de valken.

De valkerij in Nederland ontwikkelde zich in Brabant, gelegen in de trekroute van de slechtvalk, in de 16e eeuw. De plaats Valkenswaard groeide uit tot het belangrijkste centrum. In de 17e, 18e en 19e eeuw waren Valkenswaardse valkeniers werkzaam aan bijna alle Europese vorstenhoven, waar de valkenjacht een geliefd tijdverdrijf was.


Met de Franse revolutie en de moderniseringen van de 19e eeuw kwam ook het einde van de valkerij.

Tegenwoordig heeft de valkerij een wat bescheiden omvang. Nog steeds worden valken afgericht voor de jacht, maar het is doorgaans meer hobby dan beroep. Wel zijn er hier in Nederland 200 akte houders. Deze mensen zijn bevoegd om te jagen met hun vogels. Naast jacht zijn er andere ook doelen, in het bijzonder recreatie (vogelshows) en verjaging/overlastbestrijding van bijvoorbeeld meeuwen of duiven

.

Iemand die de valkerij beoefent is een valkenier. Men is pas valkenier als men de kennis en ervaring heeft om een roofvogel zodanig te trainen, dat deze op conditie is en in staat is prooi te bemachtigen.

Geschiedenis


De traditionele opvatting van de valkerij staat dat de kunst begon in Mesopotamië. De oudste bewijzen komt rond de regeerperiode van Sargon II (722-705 voor Christus).

De valkerij in Europa is waarschijnlijk geïntroduceerd rond 400 na Christus, toen onder andere de Hunnen met een invasie uit het Oosten kwamen.

Frederick II van Hohenstaufen was een van de eerste Europese edele die interesse toonde in de valkerij. Er word gezegd dat hij zijn kennis heeft opgedaan van de Arabieren, die op dat moment oorlog voerden in dat gebied. Hij kreeg een handleiding over valkerij van Maomyn, die hij liet vertalen naar het latijn. Na enkele wijzigingen van zijn kant resulteerde dat in “De Arte Venandi cum Avibus”. (De Kunst van het jagen met Vogels)


Vanuit de historie is de valkerij altijd al een populaire sport geweest. Tevens was het een status symbool voor de middeleeuwse Europeaanse edelen en feodale Japanners. Eieren en kuikens van roofvogels waren vrij zeldzaam en duur, en omdat het laten opgroeien en trainen van een havik of valk veel tijd, geld en ruimte kost, was de sport min of meer alleen weggelegd voor de mensen van adel. In Japan waren er stricte beperkingen wie, met welke dieren, waar mocht worden gejaagd. Dit was gebaseerd op het samurai-klasse rank.


(bron: http://www.valkerij.info/valkerij/)

Laatste update: 08-04-2017